IC 2014

Ústecká výprava nahlásila 42 míst :
– první fáze – zájemci o IC musí být od 11 do 18 let
– odevzdání předběžné přihlášky do 30.12.2013
– zaplacení do 13.2. 2014  1500,- Kè
(nevratná záloha) a odevzdání závazné přihlášky
– druhá fáze – rozdělení počtu míst na jednotlivá
střediska, případná selekce účastníků
– třetí fáze – doplacení ceny zájezdu ( asi 1000,- Kè )
cena se do této doby určí (duben) přesně
dle dopravce a dalších instrukcí

info ZDE